Hydroizolacja

HYDROIZOLACJA  jest to zabezpieczenie elementów budynku lub budowli przed wpływem wilgoci związanej przede wszystkim z wodą gruntową. Izolacje wodochronne dzielimy na:

 • Izolacje przeciwwilgociowe – chronią obiekty przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia na dany element. Występuje też w pomieszczeniach narażonych na zalanie ścian lub posadzki np. łazienka, kuchnia w restauracjach, pomieszczenia technologiczne w zakładach przemysłowych o mokrych procesach produkcji itp.
 • Izolacje przeciwwodna – chronią przed działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne (element budynku znajduje się poniżej wody gruntowej),
 • Izolacje parochronne – zabezpieczają przed przenikaniem pary wodnej, wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe przekładki z foli polietylenowej lup papy ułożone na sucho, czyli bez przyklejania do podłoża.

W zależności od stopnia narażenia na zawilgocenie, naporu ciśnienia wody izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dzielą się na:

 • Lekkie – stosowane w celu ochrony podziemnych części budynku w gruntach suchych przed przenikaniem wilgoci w kierunku bocznym. Wykonywane są jako powłoki bezspoinowe, jedno lub dwuwarstwowe z różnych izolacji bitumicznych.
 • Średnie – stosowane przy zabezpieczeniu budynku przed bezpośrednim działaniem wody opadowej lub przesiąkaniem jej w kierunku poziomym i pionowym. Wykonywane są z powłok asfaltowych z pojedynczą lub podwójną wkładką z papy oraz powłoki z mas asfaltowych odpowiedniej grubości.
 • Ciężkie – stosowane przy zabezpieczeniu budynku lub budowli przed bezpośrednim naporem wód gruntowych. Wykonywane jako powłoka asfaltowa luz z żywic syntetycznych z odpowiednią ilością wkładek z papy, foli PCV, cienkiej blachy itp.

Zabezpieczenie powierzchni dachu przed wodą deszczową nazywane jest pokryciem dachowym.

W swojej ofercie posiadamy izolacje bitumiczne firmy Izohan:

DYSPERBIT grunt – do gruntowania pod masy bitumiczne wodorozcieńczalne, powłoki na bazie rozpuszczalników i papy zgrzewalne. Można stosować zarówno na suche, jak i na wilgotne podłoża. Dzięki dodatkowi żywic bardzo silnie wiąże z podłożem. Bezpieczny w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

 • Zużycie pod - powłoki (w rozcieńczeniu wodą 1:9): 0,15–0,3 l roztworu/m2/warstwę
 • Zużycie pod - papy zgrzewalne (w rozcieńczeniu 1:4): 0,15–0,3 l roztworu/m2/warstwę
 • Temp. obróbki - od +5°C do +35°C
 • Czas schnięcia - ok. 3 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24002:1997/Ap1:2001
 • Dostępne opakowania - 5 kg, 10 kg

DYSPERBIT Dn – służy do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji przeciwwilgociowych podziemnych i przyziemnych części budowli. Ponadto ma zastosowanie przy gruntowaniu podłoży po rozcieńczeniu wodą. Ma zastosowanie przy renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych oraz do wykonywania zbrojonych bezspoinowych pokryć dachowych.

 • Zużycie - 0,5–1,0 kg/m2 na warstwę
 • Temp. obróbki - od +5°C do +30°C
 • Czas tworzenia powłoki – nie później niż po upływie 6 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24000
 • Dostępne opakowania - 10 kg, 20 kg

STYRBIT 200K - klejenie płyt warstwowych (styropapa), płyt styropianowych, wełny mineralnej i innych materiałów ocieplających do podłoży betonowych, bitumicznych (również papowych), blach trapezowych itp.; klejenie papy do papy; wykonywanie przeciwwodnych hydroizolacji podziemnych oraz przyziemnych części budowli. Można aplikować na mokre podłoża; odporny na słabe kwasy i zasady; można stosować w styczności ze styropianem typu XPS, EPS.

 • Zużycie – hydroizolacja 0,6–1,2 kg/m2, klejenie 0,8-2,0 kg/m2
 • Temp. podłoża i otoczenia podczas nakładania i wiązania - od +5°C do +30°C
 • Czas schnięcia warstwy – brak brudzenia po 6 h, suchość właściwa 24 h, pełna wytrzymałość jako kleju 14 dni
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania - 10 kg, 20 kg

 

IZOBIT Br - grunt pod rozpuszczalnikowe hydroizolacje powłokowe oraz papy zgrzewalne. Ma zastosowanie jako hydroizolacja przeciwwilgociowa podziemnych i przyziemnych części budowli oraz do stosowania na: betony, cegły, blachy, papy i inne podłoża bitumiczne, eternity. Głęboko penetruje podłoże,  bardzo dobra przyczepność do podłoża, odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie, wysokoelastyczny,  możliwość stosowania na suche i wilgotne podłoża.

 • Zużycie - 0,15–0,3 kg/m2
 • Temp. obróbki - od +5°C do +25°C
 • Czas schnięcia – nie dłużej niż 12 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania – 4,5 kg, 9 kg, 18 kg

IZOBIT Dk – ma zastosowanie przy konserwacji pokryć dachowych z pap, gontów bitumicznych, blach, eternitów. Ponadto służy do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych przeciwwilgociowych podziemnych części budowli jako laminatów zbrojonych tkaninami technicznymi. Bardzo silnie wiąże z podłożem,  niweluje mikropęknięcia podłoża, odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie, posiada dużą odporność na promieniowanie UV, wykazuje wyjątkową plastyczność, również w temperaturach ujemnych.

 • Zużycie - 0,5–0,9 kg/m2
 • Temp. obróbki - od +5°C do +25°C
 • Czas schnięcia – brak brudzenia po 6 h, suchość właściwa 24 h
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania – 5 kg, 10 kg, 19 kg

LEPIK NA ZIMNO – służy do przyklejanie pap asfaltowych do podłoży oraz klejenia warstw pap między sobą. Ponadto ma zastosowanie przy tworzeniu bezspoinowych powłok wodochronnych w przyziemnych oraz podziemnych częściach budowli. Silne wiązanie z podłożem, możliwość stosowania w temperaturach ujemnych pod warunkiem braku lodu i szronu na podłożu czy odporność na słabe kwasy i zasady oraz promieniowanie UV to główne atuty tego produktu.

 • Zużycie - 0,5–1,0 kg/m2
 • Temp. obróbki - od +5°C do +25°C
 • Czas schnięcia – brak brudzenia po 6 h, suchość właściwa 24 h, czas wiązania jako kleju 14 dni
 • Zgodność z Normą - PN–B–24620
 • Dostępne opakowania – 5 kg, 10 kg, 20 kg

Wykonanie: mizzo.pl

mizzo.pl